2019-10-10

Skupina Ferrero si stanovila nový cíl v oblasti obalů

Skupina Ferrero dne 10.10.2019 vydala svou 10. zprávu o společenské odpovědnosti firmy a oznámila svůj nový závazek v oblasti obalů – do roku 2025 budou všechny obaly jejích produktů 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Nový závazek týkající se obalů výrobků podporuje přístup skupiny Ferrero zaměřený na neustálé snižování ekologické stopy obalů, který zapadá do její strategie usilující o minimalizaci dopadů podnikání na životní prostředí, od surovin až po výrobní provozy a logistiku, napříč celým řetězcem. 
Skupina Ferrero hrdě oznamuje, že se připojila ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty, jejž vytvořila Nadace Ellen MacArthurové, a sdílí vizi této nadace o cirkulární ekonomice plastů, ve které se plasty nikdy nestanou odpadem, a nutnosti přijmout opatření napříč celým dodavatelským řetězcem. Skupina Ferrero chce připojením ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty hrát v této oblasti aktivní roli a zavazuje se odstranit problematické nebo zbytečné plastové obaly prostřednictvím nových návrhů obalů, inovací a nových modelů distribuce produktů.

„Skupina Ferrero k distribuci vysoce kvalitních výrobků přistupovala vždy zodpovědně. Toto přesvědčení nás přimělo vytvořit zodpovědný řetězec hodnot založený na udržitelných dodávkách surovin a udržitelné výrobě, nyní jej dále prohloubíme naším závazkem používat ekologičtější obaly. S potěšením oznamujeme náš závazek, že do roku 2025 budou všechny obaly našich produktů 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné a že připojení se ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty, který vytvořila Nadace Ellen MacArthurové, nám pomůže urychlit přechod na cirkulární ekonomiku,“
prohlásil Giovanni Ferrero, Executive Chairman skupiny Ferrero.

Lapo Civiletti, CEO skupiny Ferrero
, dodává: „Naší ambicí je růst a klíčem k tomu je zavedení udržitelnosti v rámci celého našeho podnikání. Náš nový závazek týkající se obalů je významným krokem k dosažení tohoto cíle.“
„Globální závazek nového hospodaření s plasty spojuje firmy, vlády i další subjekty formou jasné vize cirkulární ekonomiky plastů. Těší nás, že se k nám skupina Ferrero připojila a stanovila si konkrétní cíle do roku 2025. V naší vizi chceme vytvořit svět, ve kterém se plasty nikdy nestanou odpadem a nebudou znečišťovat životní prostředí. Bude to cesta plná úskalí, společně však budeme schopni zbavit se nepotřebných plastů a zavést inovace umožňující bezpečně a jednoduše znovu využívat potřebné plasty, udržet je tím v oběhu a zabránit, aby znečišťovaly životní prostředí,“ uvedl Sander Defruyt, vedoucí iniciativy Nové hospodaření s plasty Nadace Ellen McArthurové. 

Aby společnost Ferrero tento nový, náročný závazek úspěšně splnila, zapojí do jeho plnění celou skupinu, dodavatele i obchodní partnery. Hnací silou strategie Ferrero zaměřené na odstranění zbytečných plastových obalů, aniž by se tím snížila kvalita a čerstvost produktů, budou investice do Oddělení výzkumu a vývoje a Otevřených inovací i spolupráce s partnery.
V souladu se svým globálním závazkem skupina Ferrero zavede do praxe následující projekty, jako součást plánu do roku 2025:

Oddělení výzkumu, vývoje a Otevřených inovací
Vytvoření nové koncepce produktů a obalů tak, aby uspokojily očekávání dnešních spotřebitelů, znamená zaměřit veškerou pozornost na inovace. Skupina Ferrero bude dále investovat do oddělení Výzkumu a vývoje a Otevřených inovací, aby
odstranila zbytečné plastové obaly;  
maximálně využívala recyklované materiály tam, kde to bude pro spotřebitele bezpečné;
zkoumala projekty testující nové, kompostovatelné obalové materiály pro konkrétní využití, s důrazem na obaly rozložitelné v mořské vodě.
Skupina Ferrero spolupracuje s řadou subjektů, například s recyklačními firmami, státními podniky zabývajícími se hospodařením s odpady i nepotravinářskými firmami, aby podpořila lokální projekty recyklace průmyslového odpadu v těchto oblastech: 
Zkoumání způsobů recyklace obtížně recyklovatelných obalů. 
Vyhledávání projektů na využití průmyslového odpadu tvořeného obalovými materiály, aby byly tyto materiály stále v oběhu s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Globální i lokální aktivity
Skupina Ferrero bude i nadále spolupracovat se svými globálními i lokálními dodavateli a obchodními partnery a stane se členem konkrétních sdružení, aby pomohla definovat a testovat metody pro současnou recyklační infrastrukturu. 
Skupina Ferrero zvýší své úsilí odstraňovat nedostatky systémů sběru použitých obalů:
Bude informovat spotřebitele o správné likvidaci obalů, způsobech, jak obaly rozložit na recyklovatelné části, a doporučeních pro recyklaci.
Bude hodnotit práci renomovaných sdružení a spolupracovat s nimi na vytváření konkrétních řešení 
Skupina Ferrero bude i nadále informovat veřejnost o pokroku v plnění těchto cílů v rámci své strategie, aby do roku 2025 byly všechny obaly jejích produktů 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

2021-01-19

Skupina Ferrero pracuje na splnění závazku v oblasti obalů

Skupina Ferrero pracuje na splnění závazku v oblasti obalů

Skupina Ferrero pracuje na splnění závazku v oblasti obalů

Čtěte více

2019-10-10

Skupina Ferrero si stanovila nový cíl v oblasti obalů

Skupina Ferrero si stanovila nový cíl v oblasti obalů

Skupina Ferrero dne 10.10.2019 vydala svou 10. zprávu o společenské odpovědnosti firmy a oznámila svůj nový závazek...

Čtěte více

2016-04-14

FERRERO – JEDNIČKA V ŽEBŘÍČKU 100 POTRAVINÁŘSKÝCH FIREM S NEJLEPŠÍ POVĚSTÍ NA SVĚTĚ

V žebříčku Global RepTrak® 100 společnosti Reputation Institute

Čtěte více

2016-03-08

V HODNOCENÍ ORGANIZACE GREENPEACE ZAMĚŘENÉM NA VYUŽÍVÁNÍ PALMOVéHO OLEJE PATŘÍ FERRERO MEZI NEJLEPŠÍ

V posledním hodnocení organizace Greenpeace International byla společnost Ferrero

Čtěte více

2015-10-02

Skupina Ferrero představila na výstavě Expo 2015 v Miláně 6. zprávu o společenské odpovědnosti

Skupina Ferrero představila na výstavě Expo 2015 v Miláně

Čtěte více

Archiv zpráv

2024

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec