Skupina Ferrero schválila konsolidovanou rozvahu k 31.srpnu 2017 s obratem ve výši 10,5 mld. EUR

Ferrero International S.A., mateřská společnost skupiny Ferrero, schválila konsolidovanou účetní závěrku skupiny za rok končící 31. srpna 2017. K tomuto datu skupina celosvětově konsolidovala 91 společností s 23 provozovanými výrobními závody. Produkty skupiny jsou poskytovány přímo nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů ve více než 170 zemích.

Navzdory globální nejistotě a odvětvovým problémům a trendům skupina dokázala konsolidovat a potvrdit výsledky z období 2016/2017. Skupina Ferrero i nadále podporovala investice do svých ikonických značek, udržovala vysokou úroveň provozních příjmů a posilovala interní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Skupina, jejímž výkonným předsedou představenstva je Giovanni Ferrero a generálním ředitelem Lapo Civiletti, uzavřela účetní rok s konsolidovaným obratem ve výši 10,5 mld. EUR, což oproti předchozímu roku, kdy konsolidovaný obrat činil 10,3 mld. EUR, představuje meziroční nárůst o 1,5 %.

Tržby za hotové výrobky vzrostly o 2,2 % (2,5 % při konstantních kurzech). Hlavními hnacími faktory byly evropské trhy jako Německo, Polsko, Spojené království a východoevropské státy, naopak Itálie a Francie zaznamenaly stagnaci. Vyšší nárůst čistých tržeb pak vykázaly státy střední a jižní Ameriky, USA, Kanada a Mexiko.

Mezi produkty, které nejvýrazněji přispěly k čistým tržbám za hotové výrobky, patří především Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno a Tic Tac.

V období 2016/2017 skupina v průměru zaměstnávala 30 305 osob, což oproti období 2015/2016, kdy v ní působilo 29 206 zaměstnanců, také představuje nárůst. Počet zaměstnanců k 31. srpnu 2017 činil 34 543 osob, zatímco k 31. srpnu 2016 skupina zaměstnávala 32 990 osob.

Skupina v tomto období rovněž pokračovala v investicích do zkvalitňování a rozšiřování svých továren, závodů a zařízení v souladu se svými podnikatelskými a sociálními závazky a na základě trvalého uplatňování svých firemních strategií. Klíčové firemní strategie vedly k neustálému zvyšování kvality a konkurenceschopnosti produktového portfolia, přičemž značná pozornost byla zároveň věnována čerstvosti produktů, bezpečnosti potravin a životnímu prostředí, tedy oblastem, které ve skupině Ferrero patří mezi priority.

V průběhu fiskálního období 2016/2017 skupina rovněž dokončila akvizici subjektu Fannie May Confections Brands, Inc., a značek čokolády Harry London od společnosti 1-800-FLOWERS.com, Inc. Spojení společností Ferrero a Fannie May představuje významnou strategickou a kulturní synergii, založenou na dlouhých rodinných historiích a vysoce kvalitních značkách.

Skupina zachovala svou strategii technologického rozvoje prostřednictvím rozšíření výrobní kapacity, přičemž celkové kapitálové investice činily 744 mil. EUR (oproti 631 mil. EUR v předchozím roce). Z celkového objemu kapitálových investic byla největší část věnována na oblast pozemků, budov a zařízení (660 mil. EUR, oproti 552 mil. EUR v předchozím roce), a to především v Itálii, Německu, Polsku, Kanadě a Lucembursku.

Lucemburk 23. března 2018