Nadace Ferrero – Nad rámec aktivního pracovního života

Etické hodnoty, které uvedla do praxe rodina majitele podniku a jimiž se společnost Ferrero řídí po celou dobu svého trvání, jsou její pevnou součástí. Tyto hodnoty představují pro zaměstnance jistotou, mohou se na ně spolehnout i mimo období svého aktivního pracovního života ve společnosti Ferrero. To je patrné zejména na nadaci „Opera Sociale“.

Nadaci založil v roce 1983 Michele Ferrero pod názvem Opera Sociale a později ji pojmenoval po svých rodičích a svém strýci, zakladatelích cukrářského odvětví. Iniciátorkou a mentorkou je paní Maria Franca Ferrero. Společnost Ferrero se prostřednictvím nadace a rozmanitých zařízení snaží oceňovat příspěvek dlouholetých zaměstnanců k úspěchu podniku. Prostřednictvím široké škály aktivit nadace pomáhá starším lidem žít tak, aby proces stárnutí vnímali jako vhodný čas, kdy mohou objevovat nové příležitosti.

Nadace sídlí v komplexu, který jí umožňuje uspokojovat potřeby přibližně 3500 bývalých zaměstnanců společnosti a jejich partnerů. Tento komplex nabízí nejen místo k setkávání či pořádání seminářů, ale také knihovnu a víceúčelový sál, tělocvičny, výstavní síně a prostory pro lékařské a klinické konference. K dispozici je i moderní školka pro děti zaměstnanců.