Kinder Joy of moving – Pomáháme dětem objevit radost z pohybu

Program Kinder Joy of moving vychází z přesvědčení, že pohyb má na budoucnost dětí zásadní pozitivní dopad. Cílem tohoto globálního projektu společenské odpovědnosti skupiny Ferrero je proto motivovat děti po celém světě k tomu, aby objevily radost z pohybu a od dětství si oblíbily aktivní životní styl. Lokálně jsme naše snažení prohloubili několikaletým partnerstvím s Olympiádou dětí a mládeže.

Tento unikátní projekt vznikl z iniciativy Českého olympijského výboru již v roce 2003 a od té doby si vybudoval pozici přední sportovní události pro děti a mládež. Akce ve stylu skutečné olympiády nabízí dětem každé dva roky desítky sportovních disciplín, do kterých se zapojuje až 4 tisíce sportovců a jejich trenérů. Svou šanci navíc mají i umělecky nadané děti, a to v doprovodných soutěžích.

Se zakladateli Olympiády dětí a mládeže sdílíme stejné hodnoty a cíle, mezi něž patří právě snaha o podporu aktivního životního stylu u mladé generace. Pohyb totiž prospívá nejen kondici dětí, ale i jejich osobnímu rozvoji, mezilidským vztahům a celkové přípravě na jejich další život. To přináší benefity jak konkrétním jedincům, tak i celé společnosti.