Kinder Joy of Moving – Radost z pohybu

Program Kinder Joy of Moving se snaží motivovat mladé lidi k fyzické aktivitě a jeho cílem je šířit mezi dětmi po celém světě radost z pohybu. Děti z celého světa tak program inspiruje k tomu, aby si již od raného dětství oblíbily aktivní životní styl.

Skupina Ferrero vždy věnovala zvláštní pozornost kvalitě života, a proto také i nadále podporuje aktivní životní styl mezi mladými lidmi a jejich rodinami, a to prostřednictvím globálního programu Kinder Joy of Moving, který vychází z přesvědčení, že na budoucnost dětí má pozitivní dopad aktivní pohyb. Jeho činnost je proto zacílena na to, aby mládež věnovala více času fyzické aktivitě, a aby byl takový pohyb kvalitnější. Samotná realizace programu vychází z jasných zásad formulovaných v jeho vizi, poslání a cíli.

V roce 2020 oslavil program Kinder Joy of Moving patnáctileté výročí. Jeho cílem je podporovat fyzickou aktivitu u mladé generace a inspirovat děti a mladé dospělé na celém světě k tomu, aby již od raného dětství vedly aktivní život, tzn. takový, jehož nedílnou součástí je každodenní pohyb.

Program Kinder Joy of Moving pokračuje ve svém odpovědném poslání, s vědomím, že fyzická aktivita představuje nezbytnou součást výchovy dětí a významně přispívá k jejich tělesnému rozvoji i k přípravě na život, a to jako jedinců i jako členů budoucí společnosti.