Podnikatelský projekt Michele Ferrero

Podnikatelský projekt Michele Ferrero je ve všech směrech komerční povahy, a cílem příslušných podniků je tedy dosahovat zisku. Veškeré zúčastněné subjekty ovšem provozují svou činnost v „sociálním“ duchu, neboť jejich snahou je vytvářet pracovní místa v nejméně vyspělých regionech rozvíjejících se zemí.

V rámci projektu mimoto fungují projekty a iniciativy sociálního a humanitárního charakteru, zaměřené na péči o zdraví, vzdělávání a sociální rozvoj dětí a mladých dospělých v těchto zemích, a to bez ohledu na obchodní úspěšnost vykonávaných aktivit.

Podnikatelský projekt Michele Ferrero byl zahájen v roce 2006 v Kamerunu (Yaoundé), od roku 2007 probíhá také v Jihoafrické republice (Walkerville/Midvaal, Gauteng) a v Indii (Baramati/Pune, Maháráštra).

Poslání Podnikatelského projektu Michele Ferrero

Na základě uvedeného závazku je záměrem Podnikatelského projektu Michele Ferrero nejen působit v příslušných komunitách a poskytovat takové finanční ohodnocení, které umožní pracujícím uživit sebe i své rodiny, ale také:

  • prohlubovat v pracujících mužích a ženách pocit důstojnosti a nabízet jim příležitosti, aby nad svým osudem získali kontrolu,
  • zajišťovat odborné školení a rozvíjet pracovní dovednosti,
  • podporovat a modernizovat práci v rámci průmyslových odvětví.

Zavedením výrobních závodů vznikají příležitosti pro související aktivity, na nichž se mohou podílet místní podniky. Při výrobě se navíc přednostně využívají lokální suroviny, což vede k vytváření dalších pracovních míst, takže místní komunity se hospodářsky rozvíjejí a zlepšují se jejich životní podmínky.

Projekty a iniciativy sociálního a humanitárního charakteru

Podnikatelský projekt Michele Ferrero doposud cílil na sociální a humanitární iniciativy v oblasti péče o děti se zaměřením na zdravotnictví a vzdělávání.
Patří k nim například přestavby a restrukturalizace veřejných škol a mateřských školek, podpora středisek pediatrické péče pro děti bez domova či pořádání seminářů pro mladé dospělé, zaměřených na osvětu v oblasti prevence přenosných chorob.

Tyto takzvané Imprese Sociali představují jedinečný projekt, který velmi pragmaticky uvádí zodpovědnost do praxe všedního života. Cílem je zlepšení životních podmínek a vzdělanosti obyvatelstva v nejchudších regionech světa. Konkrétně se jedná o:
  • Výstavbu výrobních závodů a s ní spojenou tvorbu pracovních míst ve znevýhodněných oblastech světa.
  • Vytvoření lepších předpokladů trvale udržitelného rozvoje v těchto zemích na základě vzdělávání a odborné profesní přípravy.
  • Posílení místní infrastruktury a podporu zdraví a dalšího školního rozvoje místních dětí.

Výrobní závody současně posilují místní dodavatelské podniky, čímž opět vznikají pracovní místa. Vytváří se tak pozitivní koloběh, který vede k hospodářskému rozvoji, a tím k lepším životním podmínkám v daných regionech.