KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

V industrializovaném světě rozvoj převážně sedavého způsobu života, ať už z osobních důvodů nebo kvůli prostředí, způsobuje nárůst různých zdravotních problémů částečně spojených přímo či nepřímo s přejídáním.
Proto důkladně studujeme účinky našich výrobků při jejich normální spotřebě na lidskou látkovou výměnu.
Výsledky klinických studií, které jsme realizovali přísně podle protokolů, nás zcela přesvědčily o rovnováze tuků, cukrů a dokonce i o pocitu nasycenosti, který naše výrobky vyvolávají.
Prudké rozšiřování obezity dokonce i mezi mladými lidmi nás nicméně nutí aktivně podporovat vzdělávací programy na téma potravin a výživy (EPODE, který podporujeme společně s Direktorátem pro ochranu spotřebitele Evropské komise) v mnoha zemích, kde působíme, stejně jako iniciativy, které mají za cíl učit lidi rozdílům mezi reklamou a vzdělávacím programem (Media Smart).
Navíc se Ferrero aktivně zapojuje do propagace odpovědné reklamy, která respektuje samoregulační zákony uznávané ICC (Mezinárodní obchodní komorou).

Od 1. ledna bude Ferrero Group aplikovat speciální propagační a marketingová pravidla, jejichž kompletní verze je dostupná k nahlédnutí na stránkách společnosti >