Skupina Ferrero schválila konsolidovanou rozvahu k 31. srpnu 2016 s obratem ve výši 10,3 miliardy eu

Ferrero International S.A., mateřská společnost skupiny Ferrero, schválila konsolidovanou rozvahu skupiny za obchodní rok končící k 31. srpnu 2016. K tomuto datu tvořilo skupinu na celém světě 86 dceřiných společností, 22 výrobních závodů, tři z toho v rámci projektu „Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero“. Skupina prodává své výrobky přímo nebo prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců ve více než 170 zemích.

I přes globální nejistoty, výzvy a trendy probíhající v daném odvětví byl obchodní rok 2015/2016 pro celou skupinu Ferrero vynikajícím rokem. Skupina zaznamenala na celém světě značný růst a významně expandovala. Díky tomu se jí podařilo dosáhnout výrazného nárůstu obratu, přičemž současně opět zintenzivnila investice do svých značek, dokázala udržet na vysoké úrovni provozní zisk a posílila své interní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Skupina Ferrero, v jejímž čele stojí generální ředitel Giovanni Ferrero, uzavřela obchodní rok s konsolidovaným obratem ve výši 10,3 miliardy eur. V porovnání s předchozím rokem, který uzavřela s konsolidovaným obratem ve výši 9,5 miliardy eur, představuje tento výsledek nárůst o 8,2 procenta.

Obrat hotových výrobků vzrostl na důležitých evropských trzích, jako je Německo, Polsko, Španělsko a Francie, zatímco v Itálii se pohyboval na konstantní úrovni. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenalo výrazný nárůst čistého obratu také Turecko. Na americkém trhu dosáhly vyššího nárůstu čistého obratu USA a Mexiko. V Indii pokračoval pozitivní trend předchozího roku.

K produktům, které přispěly k nárůstu čistého obratu v segmentu hotových produktů, patří především Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno a Tic Tac.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015/2016 byl 29 206 (v roce 2014/2015 to bylo 25 784 zaměstnanců). Důvodem tohoto nárůstu bylo především to, že do období 2015/2016 se poprvé plně promítla akvizice čokoládoven Thorntons. K 31. srpnu 2016 činil počet zaměstnanců 32 990.

V souladu se svými podnikatelskými a sociálními závazky a při nepřetržitém používání vlastních podnikových strategií pokračovala skupina i v tomto roce v investicích do optimalizace a expanze svých závodů, zařízení a vybavení. Uplatňování nejvýznamnějších podnikových strategií vede k neustálému zlepšování kvality a zajištění konkurenceschopnosti našich produktů. Současně klademe velký důraz na čerstvost produktů, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí, neboť všechny tyto aspekty jsou pro skupinu Ferrero velmi důležité.

Skupina pokračovala ve strategii technického rozvoje, a to expanzí svých výrobních kapacit. Celkové investice se přitom vyšplhaly na 631 milionů eur (v předchozím roce to bylo 646 milionů eur). Největší část celkových investic připadla na investice do průmyslu a výroby především v Itálii, Německu, Polsku, Číně a Indii (552 milionů eur, popř. 5,3 procenta čistého obratu oproti 557 milionům eur, popř. 5,8 procenta příslušného čistého obratu v předchozím roce).