VÝŽIVA

Společnost Ferrero vždycky brala velmi vážně odpovědnost za spotřebu svých výrobků.
Hlavním důkazem tohoto závazku je velikost porcí, která byla a je navrhována a propagována na jednotlivých trzích s ohledem na jiné nutriční požadavky. Kromě tohoto základního prvku a s podporou svobodného výběru každého jednotlivce se Ferrero neustále zaměřuje na reklamní kampaně přímo oslovující matky. Věříme, že díky důvěře, kterou v nás za celá ta léta mají rodiče, kteří stále více oceňují úroveň a jakost výrobků Ferrero i s jejich porcemi vhodnými pro konkrétní věkové skupiny a úrovně fyzické aktivity, pomáháme rodičům poskytovat jejich dětem výživu o správné energetické a výživové hodnotě. Jsme přesvědčeni – a všechny nejnovější studie lidské výživy to potvrzují – že je lepší jíst v pravidelných intervalech po celý den. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby pomáhaly dosahovat potřebné nutriční rovnováhy, například prostřednictvím vápníku z mléka a dodávce živin potřebných pro růst, které zůstávají v našich výrobcích zachovány díky šetrným technologiím, kterými je zpracováváme, a které zaručují, že cenné živiny zůstanou v našich výrobcích zachovány v co největší možné míře.