SDÍLENÍM HODNOT K TVORBĚ HODNOTY

 Strategii společnosti Ferrero, týkající se udržitelnosti, podporuje naše silná vize v oblasti společenské odpovědnosti firem: „Sdílením hodnot k tvorbě hodnoty.“

To znamená, že způsob, kterým vytváříme hodnotu, není založen pouze na využívání pevných a neměnných hodnot, ale rovněž s sebou nese odpovědnost sdílet je se všemi zainteresovanými subjekty a to především uvnitř společnosti, mezi zákazníky a našimi rodinami a dále v komunitách a v organizacích, ve kterých působíme.

Zprávy v oblasti společenské odpovědnosti se snaží ilustrovat strategii Ferrero Group ve vztahu ke společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti a v souvisejících, celosvětově vytvářených iniciativách.

Pro kompletní informace týkající se zpráv o naší činnosti v oblasti společenské odpovědnosti firem navštivte www.ferrerocsr.com.