SUROVINY

SUROVINY

Vynikající jakost našich surovin je klíčovým faktorem úspěchu našich výrobků.
Za tímto účelem je přímo i nepřímo vyhledáváme konstruktivní dialog se všemi našimi partnery, vládami zemí, kde působíme, a institucemi, které chtějí regulovat udržitelné pěstování a prodej zemědělských produktů a poskytují za tímto účelem pomoc všude, kde je třeba.
Pokud jde o suroviny se zvláštními vlastnostmi, náš přístup je dlouhodobý, a následkem toho jsou naši dodavatelé a naše výrobky kvalitní. Věříme v inovace a význam výzkumu, pokud je v jeho rámci možné vědecké ověřování.
Ferrero se snaží vyhledávat nové zdroje surovin, především v rozvojových zemích, s cílem zajištění trvalého rozvoje jakosti a růstu místních ekonomik. Hlavními surovinami, které Ferrero pro výrobu svých produktů používá, jsou kakao, lískové ořechy a mléko.
Naše kakao pochází z Pobřeží Slonoviny, což je největší světový producent kakaa, z Ghany a z Ekvádoru, a nakupujeme jen z hlavní sklizně a odrůdy nejvyšší jakosti, jako je slavná odrůda „Arriba”.
Společnost zpracovává kakaové boby ve svých provozovnách a její hlavní výrobci čokolády používají vlastní speciální recepty různé pro jednotlivé koncové výrobky.
Ferrero je jedním z největších koncových uživatelů lískových ořechů na světě a vybírá si pro své výrobky jen ty nejlepší odrůdy. Společnost si vybudovala dílny a systém ochutnávání na základě exkluzivně používaných technologií, které zajišťují maximální kvalitu a posilují aroma a chuť této základní přísady.
Mléko, hlavní přísada všech výrobků pro děti, je nakupováno od evropských dodavatelů, kteří jsou pečlivě vybíráni mezi nejspolehlivějšími provozovateli mlékárenských podniků. Naše mléko je ideálně čerstvé, což zaručuje vynikající jakost našeho důležitého a chutného výrobku pro děti.
Stejnou péči a pozornost věnujeme i ostatním surovinám, jako je káva, třešně, kokos, cereálie apod.

POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

Uplatňování nejvyšších chemických, fyzikálních a mikrobiologických norem a pozornost věnovaná chuti a vzhledu našich výrobků – zajišťovanými jakostí a čerstvostí používaných surovin – jsou zaručeny speciálními technickými specifikacemi stejně jako dodávkou, skladováním a dobou, než se výrobek dostane do prodejny, kterou se snažíme snížit na minimum.
Naše inovační výrobní postupy a technologické systémy vytvořené za účelem ochrany výživných vlastností a jakosti surovin (šetrné technologie) nám umožňují zachovat původní vlastnosti použitých surovin a tím vytvářet jedinečné a nenapodobitelné výrobky.

AKREDITACE

AKREDITACE

Kvalita pro Ferrero znamená, že zaručujeme splnění všeho, co naši zákazníci očekávají a co si přejí, při přijatelných výrobních nákladech, srovnáváme naše výkony s konkurencí a chráníme kolektivní zájmy s cílem zaručení budoucího rozvoje.
Abychom to zaručili, zavedla společnost Ferrero skupinu pravidel, která tvoří její „Systém řízení jakosti“ a pokrývá organizační strukturu, řízení procesů, požadavky na suroviny a obaly, výběr dodavatelů, kontrolu jakosti zboží, receptů a výrobních postupů. Všechny tyto požadavky musejí být ověřovány, respektovány a zaznamenávány.
Společnost se dobrovolně rozhodla přijmout požadavky normy ISO 9001:2000 jako základu pro svůj Systém řízení jakosti. Tato norma vyžaduje, aby byl systém kvality společností certifikován nezávislou a uznávanou organizací na základě důkladné každoroční kontroly.
Od roku 2005 uplatňuje Ferrero stejný skupinový Systém řízení jakosti na všechny své podniky, aby zaručila vysokou a stabilní jakost svých výrobků ve všech zemích.
Osvědčení o zavedeném Systému řízení jakosti pokrývá činnosti jako je průmyslový výroba a dodávky cukrovinek a nápojů, včetně výroby plastových obalů.
Od roku 2005 vlastní některé naše nejdůležitější výrobny také akreditaci IFS (shoda s Mezinárodní normou pro potraviny). Tato norma se zvlášť zaměřuje na hygienické a bezpečnostní aspekty výroby.