SKUPINA FERREROFerrero International S.A., mateřská společnost skupiny Ferrero, schválila konsolidovanou účetní uzávěrku Skupiny k účetnímu roku končícímu 31. srpnem 2011. V uvedený den tvořilo Skupinu sedmdesát dva dceřiných společností, z toho třicet osm provozních organizací, patnáct výrobních závodů a tři další sociální podniky, a její výrobky se prodávají na více než stovce odbytových trhů.

Skupina, v jejímž čele jako generální ředitel stojí Giovanni Ferrero, uzavřela účetní rok s konsolidovaným obratem ve výši 7 218 miliónů eur, což v porovnání s předešlým rokem představuje nárůst o 9,1 %. Výsledky hospodaření byly dobré především v Rusku, USA a Brazílii. Na druhé straně, výsledek hospodaření pro Skupinu jako celek (se ziskem před zdaněním ve výši 856 miliónů eur a poklesem o 4,1 % v porovnání s předešlým rokem) odráží velmi závažnou ekonomickou situaci na mezinárodní úrovni, a to při vysoké finanční nestabilitě ovlivňující všechny státy světa.

Průměrný počet zaměstnanců v období 2010/11 byl 21 913, což představuje zachování celkového počtu zaměstnanců v předešlém roce (21 736 osob).

V průběhu roku ukončeného k 31. srpnu 2011 Skupina realizovala nové investice ve výši 382 miliónů eur (5,3 % obratu), z čehož bylo 350 miliónů věnováno posílení výrobních činností Skupiny. Kromě trvalé podpory inovací, výzkumu a rozvoje se realizovaly další investice v oblasti energetiky a udržitelnosti životního prostředí ve výrobních závodech Skupiny Ferrero v Itálii, Německu, Polsku a Belgii. V některých méně vyspělých oblastech světa Skupina pokračovala v iniciativách pro jejich rozvoj prostřednictvím programu Ferrero Social Enterprises.