SPOLEČENSKÉ INICIATIVY

Program společenských aktivit skupiny Ferrero je součástí morálního a společenského poslání společnosti. Tento projekt rozšiřuje závazek společnosti Ferrero o úsilí o zlepšování kvality života a vývoje v dosud nerovnoprávných oblastech Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Práce v této oblasti zahrnuje:
a. Vytváření nových pracovních příležitostí s cílem vyvíjet produkty, které by byly vhodnější pro dané klimatické podmínky těchto oblastí, nutriční potřeby místního obyvatelstva a jejich nižší kupní sílu;
b. Investování části obratu do místních sociálních projektů v těchto oblastech, v zásadě zaměřených na zlepšování zdraví a vzdělání místních dětí a mladých lidí.
První program společenských aktivit společnosti Ferrero byl zahájen v červnu roku 2004 v Kamerunu.
Další programy jsou připracovány v oblastech Jižní Afriky a Indie. Pevné základy společenské angažovanosti skupiny Ferrero jsou již položeny. Tyto činnosti jsou realizovány s nadějí, že se budou časem rozvíjet a rozšiřovat, co to půjde.